~Assalamualaikum (^_^)

"Assalamualaikum wahai pengunjung yang dikasihi Allah" "Semoga berada dalam keredhaan Allah"

Tuesday, September 8, 2009

Mengucap salam...

Abu Huraiah (r.a) berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Kamu tidak akan masuk syurga sampai kamu beriman dan kamu belum beriman sampai kamu saling sayang-menyayangi . Sukakah kamu saya runjukkan sesuatu jika kamu kerjakan akan timbul kasih sayang di antara mu? Sebarlah salam sesama mu"


Maksudnya:

Apabila kita mengucap salam kepada seorang Islam yang lain dan dijawabnya pula, kita sebenarnya telah mendoakan kesejahteraan masing-masing. Maka akan bertambah eratlah persahabatan di antara kita. Ini adalah suatu tanda orang-orang yang beriman.